Ermenek Ziraat Odası

Vatan Hürriyet Ekmek

ZOBİS
ZOBİS

Tarihçe

Odamız Ziraat Odaları kanunda yazılı esaslar uyarınca meslek hizmetleri görmek çiftçinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak çiftçilik mesleğinin genel menfaatlare uygun olarak gelişmesini sağlamak çiftçilikle iştigal edenlerin mesleki hak ve menfaatlerini korumak amacı ile kurulan tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde çiftçinin temsil kuruluşu olarak 06.12.2011 tarihinde kurulmuştur. Ermenek Ziraat Odası Başkanlığıda kanunda yazılı bu çerçeve doğrultusunda faaliyetini sürdürmektedir.